Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

Potřebujete vyřešitwhistleblowing?

Zvolte jediné kompletní a efektivní řešení na českém a slovenském trhu od HAVEL & PARTNERS.
Stáhnout zdarma průvodce implementací
Whistleblowing s FairWhistle

Whistleblowing je 
test důvěry vašich zaměstnanců
a kultury vaší organizace

Způsoby whistleblowing oznámení - do vnitřního systému organizace nebo veřejně
Firemní kultura založená na etických hodnotách je snem každé organizace. Vytvořit bezpečnou atmosféru, kde se lidé nebojí použít svůj hlas, se stává čím dál větší prioritou a mnozí mají pocit, že to dokázali. Nová zákonná úprava whistleblowingu bude sloužit jako test, zda tomu tak opravdu je. Umožňuje totiž zaměstnancům oznamovat své obavy interně, uvnitř organizace, ale i externě, veřejným orgánům. Ty organizace, kterým jejich zaměstnanci důvěřují a nebojí se oznamovat interně, vyjdou z tohoto testu jako vítězové. Buďte mezi nimi!

Zaveďte FairWhistle – bezpečnou etickou linku, které mohou oznamovatelé věřit a dají jí přednost před úřady a médii.

Více o FairWhistle

Proč zavést
 whistleblowing řešení? 

Ochráníte svou reputaci
Minimalizujete riziko poškození reputace, když motivujete oznamovatele oznamovat interně namísto veřejně nebo do médií.
Předcházíte finančním škodám  
Dozvídáte-li se problémy včas, dříve, než eskalují do veřejného prostoru, můžete je vyřešit levněji, rychleji a předejít tak dalším škodám. 
Splníte zákonnou povinnost
Odřídíte nová compliance rizika a předejdete sankcím za nesplnění zákonných povinností i výdajům na právní zastupování.
Posílíte  svou důvěryhodnost
Dáváte signál svým stakeholderům o hodnotách vaší společnosti a preventivních opatření k zamezení nežádoucího chování.
Předcházíte trestní odpovědnosti právnických osob
Dle metodiky NSZ správným vedením etické linky přispíváte ke splnění podmínek vyvinění z TOPO.
Vybrat řešení

S FairWhistle získáte bezpečný oznamovací systém

Špičkové právní poradenství, moderní technologie a praktická zkušenost s řízením rizik. 
Vhodné pro soukromé i veřejné organizace.
Vyberte své řešení:

Standard

Rychlé balíčkové řešení
Více informací

Individual

Na míru vaší organizaci
Více informací
Více o FairWhistle

Proč spolupracovat
s FairWhistle?

Méně administrace

Nastavíme celý oznamovací systém a jako tzv. příslušná osoba můžeme převzít jeho řízení a provoz. 

Důvěryhodnost

Navrhneme efektivní komunikaci a bezpečné, důvěryhodné a nestranné procesy chránící Vaši organizaci i oznamovatele.

Odřídíme riziko

Zajistíme soulad se zákonem i požadavky na prevenci TOPO nebo implementaci ISO norem 37001 a 37301.

Zajistíme technologie

Dodáme bezpečnou webovou platformu pro whistleblowing, samostatně nebo jako součást compliance management softwaru.

Cenová efektivita

Nabízíme rychlé ekonomické řešení, komplexní řešení sestavené na míru i revizi vašeho současného systému.

Profesionální tým

Garantujeme právní zkušenosti Havel & Partners i nestrannost sesterské společnosti FairData. Náš tým řeší oznámení 24/7, efektivně a vždy v souladu s best practice.
Vybrat řešení

Jsme zavázáni důvěrou organizací
a jejich zaměstnanců

Robert Nešpůrek
Ve spojování práva a technologie, zejména v oblasti compliance, vidím velkou budoucnost. Samotná technologie pro řízení rizik ale nestačí. Proto jsme pro whistleblowing vytvořili komplexní řešení, kde best practice procesy využívají bezpečné technologie. Naším cílem není pouze splnit zákonné požadavky, ale předat klientům instrument, který budou moci dlouhodobě a bez obav využívat pro plnění svých etických cílů.
ROBERT NEŠPŮREK
Zakládající společník HAVEL & PARTNERS  s.r.o., advokátní kancelář a FairData Professionals a.s.
Nejlepší firmy nezapomínají, že je stále co zlepšovat. Naším řešením nechceme moralizovat, ale pomáhat organizacím spoluvytvářet kulturu, kde je možné i citlivé věci prostě říct.
RICHARD OTEVŘEL
Člen správní rady FairData Professionals a.s.
Richard_Otevrel

Je Vaše organizace
připravena?

Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.

Aktuálně ze světa
whistleblowingu

FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu