Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

FairWhistle Standard

Připravené balíčky
whistleblowing řešení

Snadné a rychlé whistleblowing řešení.
S FairWhistle Standard dokážeme rychle nastavit whistleblowing systém pro vaši organizaci a převzít jeho správu jako příslušná osoba.

Vyberte si řešení
FairWhistle Standard - balíčkové whistleblowing řešení
Umíme vám pomoci jak jednorázově se základním nastavením oznamovacích kanálů a vyřešením všech potřebných dokumentů, tak i dlouhodobě se samotným provozem oznamovacího systému, výkonem funkce příslušné osoby, a tedy kompletním outsourcingem řízení whistleblowingu. Cena se odvíjí především od zvolených oznamovacích kanálů. Pro konkrétní cenovou nabídku stačí odeslat nezávaznou poptávku a my se vám do druhého pracovního dne ozveme s dalšími kroky.

Základ

Základní nastavení oznamovacího systému
Poptat
Nastavení oznamovacích kanálů vyžadovaných zákonem (ústní, písemný, osobní)
Směrnice o whistleblowingu včetně GDPR požadavků
Povinné dokumenty a informace ke zveřejnění 
Informační leták pro zaměstnance
Provoz a testování oznamovacího systému
Výkon funkce příslušné osoby
Příjem a řešení oznámení 
Komunikace s oznamovateli
Podpora při vyšetřování a přijímání opatření
Vedení zákonné evidence
Pravidelná interní komunikace a školení

Komplet

Základní nastavení a převzetí správy oznamovacího systému
Poptat
Nastavení oznamovacích kanálů vyžadovaných zákonem (ústní, písemný, osobní)
Směrnice o whistleblowingu včetně GDPR požadavků
Povinné dokumenty a informace ke zveřejnění 
Informační leták pro zaměstnance
Provoz a testování oznamovacího systému
Výkon funkce příslušné osoby
Příjem a řešení oznámení 
Komunikace s oznamovateli
Podpora při vyšetřování a přijímání opatření
Vedení zákonné evidence
Pravidelná interní komunikace a školení

Kontaktní údaje

Zanechte nám kontakt, na který se nejpozději do druhého pracovního dne ozveme s dalšími kroky.
FW Standard

Jak bude
spolupráce probíhat

01
Zašleme vám dotazník, pomocí kterého vybereme oznamovací kanály, určíme příslušnou osobu a řešitele oznámení pro vaši organizaci.
02
Připravíme směrnici o whistleblowingu.
03
Implementujeme technologická řešení včetně telefonu či bezpečné webové platformy. Nastavíme všechny parametry, přístupové kódy, systém otestujeme a spustíme.
04
Připravíme dokumentaci týkající se příslušné osoby odpovědné za plnění povinností dle zákona.
05
Navrhneme povinné informace ke zveřejnění např. na webových stránkách vaší organizace
06
Pomůžeme vám s vnitřní komunikací ohledně zavedeného oznamovacího systému.
07
Jsme připraveni převzít  správu vašeho oznamovacího systému  jako příslušná osoba a poskytovat další právní podporu.
Nezávazně poptat
Více o FairWhistle

Hledáte plně individuální řešení?

Prohlédnout FairWhistle Individual

Časté dotazy

vám podobných organizací

Kdo je příslušná osoba?

Příslušná osoba je klíčová osoba celého vnitřního oznamovacího systému. Jako jediná je oprávněná znát identitu oznamovatele (pokud ji oznamovatel uvedl) a je odpovědná ze jeho ochranu. Vede následnou komunikaci s oznamovatelem a odpovídá za posouzení důvodnosti přijatých oznámení. Je velmi důležité oddělit funkci příslušné osoby od běžných interních postupů, aby se zabránilo konfliktu zájmů a podezření z odvetných opatření, proto tuto službu ve FairWhistle nabízíme.

Kdo musí zavést whistleblowing?

Whistleblowing budou muset zavést všechny organizace s více než 25 (nebo 50) zaměstnanci, všichni zadavatelé veřejných zakázek, finanční instituce (banky, investiční fondy, pojišťovny atd.), obce s více než 5000 (nebo 10000) obyvateli a další osoby uvedené v návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.

Článek: Přehled zákona o ochraně oznamovatelů

Co musím udělat při zavedení whistleblowingu?

  • Zavést vnitřní oznamovací systém,
  • utajit totožnost oznamovatele,
  • zamezit odvetným opatřením,
  • jmenovat příslušnou osobu,
  • zajistit pokračující komunikaci s oznamovatelem,
  • informovat zaměstnance o systému,
  • řádně prověřovat důvodnost oznámení a přijímat příslušná opatření,
  • vést databázi oznámení.

Článek: Přehled zákona o ochraně oznamovatelů

Co se stane, když whistleblowing nezavedu?

Za tento přestupek hrozí pokuta až 1.000.000 Kč nebo 5% z čistého obratu organizace. Oznamovatel dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, pokud mu byla odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Další finanční a reputační škody hrozí, pokud oznamovatel bude oznamovat veřejně (ministerstvu spravedlnosti nebo orgány veřejné moci).

Od kdy je zavedení whistleblowingu povinné?

Povinné osoby budou muset whistleblowing zavést do 90 dnů ode dne účinnosti Zákona o ochraně oznamovatele. Přijetí tohoto zákona by mělo proběhnout v souladu s EU směrnicí nejpozději do 17. prosince 2021.

Více o whistleblowingu

Je Vaše organizace
připravena?

Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.

Aktuálně ze světa
whistleblowingu

FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu