Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

Fairwhistle Individual

Whistleblowing řešení na
míru vaší organizace

Zrevidujeme současný systém,
navrhneme vhodné řešení
a nabídneme jeho implementaci i správu
dle reálných potřeb vaší organizace.
Nezávazně poptat
Vice o FairWhistle
FairWhistle Individual - whistleblowing řešení na míru

Jak bude
spolupráce probíhat

První krok
01
Identifikace potřeb, jak integtovat whistleblowing

IDENTIFIKUJEME VAŠE POTŘEBY

Zrevidujeme váš současný systém, pokud existuje, a definujeme, jak whistleblowing zasadit do vašeho systému řízení rizik a compliance. 
Druhý krok
02

NAVRHNEME ŘEŠENÍ

Připravíme detailní plán implementace zahrnují cíle vaší organizace i všechny zákonné požadavky (procesy, technologie, role a odpovědnosti).
Návrh řešení whistleblowingu
Třetí krok
03
Příprava dokumentů pro whistleblowing - směrnice, smlouvy

PŘIPRAVÍME DOKUMENTY

Připravíme všechny potřebné vnitřní a smluvní dokumenty a informace určené ke komunikaci a zveřejnění. 
Čtvrtý krok
04

ZAJISTÍME TECHNOLOGIE

Implementujeme technologická řešení včetně webové platformy a telefonní linky. Nastavíme všechny parametry a přístupová práva,  nový systém otestujeme a spustíme.
Tajištění technologií pro whistleblowing
Pátý krok
05
Školení whistleblowingu pro váš tým

PŘIPRAVÍME VÁŠ TÝM

Poskytneme školení všem zainteresovaným osobám a pomůžeme s vnitřní i vnější komunikací  o novém systému a jeho začlenění  do  kultury vaší organizace.
Šestý krok
06

PŘEVEZMEME SPRÁVU

Jsme připraveni převzít správu vašeho oznamovacího systému jako příslušná osoba, provádět předběžný screening oznámení, vést komunikaci s oznamovateli a evidenci oznámení.
Správa agendy whistleblowingu
Sedmý krok
07
Vyšetřování whistleblowing oznámení

POMŮŽEME S VYŠETŘOVÁNÍM

Naši compliance specialisté vám mohou pomoci při prověřování rizikových oznámení, vyšetřování relevantních skutečností a rozhodování o následných opatřeních. 

Hledáte whistleblowing řešení
na míru vaší organizace?

Rozsah spolupráce nastavíme podle vašich reálných potřeb. 
FW Individual
Budeme Vás kontaktovat nejpozději druhý pracovní den.
 FairWhistle tým můžete také sami rychle kontaktovat.

Přejete si obdržet více informací?
Chcete prezentaci našeho řešení?

Ozvěte se nám

Hledáte rychlé standardní řešení?

Prohlédnout FairWhistle Standard

Časté dotazy

vám podobných organizací

Může být zavedení whistleblowingu předmětem ISO certifikace?

Můžeme Vám pomoci začlenit oznamovací systém do pravidel upravených ISO normami, jako je ISO 37301 (Compliance management systems) nebo ISO 37001 (Anti-bribery management systems). Už v červenci vyjde nová ISO 37002 (Whistleblowing management systems – guidelines), která bude stanovovat standard pro best practice whistleblowingu. FairWhistle je nastaven tak, aby těmto standardům vyhovoval.

Článek: Whistleblowing v ISO normách

Může mít skupina jeden oznamovací systém?

Pozměňovací návrh zákona počítá s tím, že společnosti patřící do jedné skupiny by mohly mít jeden společný oznamovací systém. Obecně ale zákon povoluje společný oznamovací systém pouze pro povinné subjekty do 249 zaměstnanců.

Může oznamovatel porušit obchodní tajemství?

Ano, za určitých okolností se oznámení nepovažuje za porušení bankovního tajemství nebo smluvní či zákonné povinnosti mlčenlivosti. Výjimku tvoří utajované informace, mlčenlivost advokátů, daňových poradců nebo lékařů, ale také zpovědní tajemství.

Článek: Silná zákonná ochrana oznamovatele

Pomůže whistleblowing vyvinit z trestní odpovědnosti?

Správná a účinná implementace vnitřního oznamovacího systému je jednou z podmínek vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob ve smyslu metodiky Nejvyššího státního zastupitelství, kterou Vám pomůžeme naplnit.

Jaké kanály mám zavést?

Zákon požaduje, aby oznamovatel měl možnost učinit své oznámení ústně, písemně a na žádost osobně. Jaké konkrétní kanály zvolíte je na Vás. Za best practice je dnes považována webová platforma, která umožňuje oznamovateli učinit oznámení odkudkoli, zůstat zcela anonymní, a přitom vést následnou komunikaci s organizací.

Článek: Jaké oznamovací kanály zavést ve vaší organizaci?

Článek: Webové platformy – best practice oznamovací nástroj

Více o whistleblowingu

Je Vaše organizace
připravena?

Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.

Aktuálně ze světa
whistleblowingu

FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu