Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

Novinky ze světa whistleblowingu

16. 6. 2023
Whistleblowing povinný v Čechách od 1. srpna 2023. Malé a střední firmy mají čas do 15. prosince 2023

Legislativní proces, kterým Česká republika implementovala Směrnici EU o whistleblowingu, trval téměř tři roky. Postupně vznikly tři návrhy zákonů, projednávaly ho dvě Poslanecké sněmovny. Rok a půl po termínu stanoveném Evropskou unií na 17.12. 2021, donucena vysokou pokutou v řádech desítek milionů korun, Česká republika konečně legislativní proces dokončila. Jako jedna z posledních zemí EU – za […]

Přečíst celý článek
1. 6. 2023
Slovensko: novela zákona o ochrane oznamovatel'ov - širšie a vysoké sankcie

Národná rada schválila novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti takmer rok a pol po lehote určenej na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Jej účinky nastanú 1. júla 2023, pri niektorých povinnostiach a pokutách od 1. septembra 2023. Na zavádzané zmeny sa odporúčame pripraviť už teraz a minimalizovať tým riziko prípadných pokút, ktorých výška sa novelou podstatne zvýšila. […]

Přečíst celý článek
26. 4. 2023
Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PO TÉMĚŘ 5 MĚSÍCÍCH PROJEDNÁVÁNÍ SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ. V JAKÉ VERZI SE JÍM BUDE NYNÍ ZABÝVAT SENÁT ? STIHNOU SE SPOLEČNOSTI DO 1. ČERVENCE 2023 PŘIPRAVIT ? Pokud tak povinné subjekty (všichni zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci, veřejné instituce a další vybrané entity) dosud neučinily, již zanedlouho budou muset […]

Přečíst celý článek
11. 10. 2022
Ochrana oznamovatelů v EU: Které země už zavedly whistleblowing a kdo má naopak zpoždění?

O tom, že Česká republika nestihla termín pro transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice o whistleblowingu“) bylo již napsáno mnohé. Firmy i veřejný sektor se vypořádávají s přímými účinky směrnice, které při absenci zákona nastaly. Koncem září bylo v Čechách ukončeno připomínkové […]

Přečíst celý článek
9. 11. 2021
„Firmy by se měly začít připravovat na whistleblowing včas.“ radí Robert Nešpůrek, partner HAVEL & PARTNERS čtenářům CZECHCRUNCH

Zdroj: CZECHCRUNCH 9. 11. 2021 Jako whistleblower je označován člověk, který upozorní veřejnost nebo příslušné instituce na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky, které probíhají na jeho pracovišti a mohou jít například proti veřejnému zájmu. Jelikož whistlebloweři zveřejňují zpravidla citlivé či tajné informace, musí řešit i svou ochranu. V rámci České republiky ji bude brzy řešit nový […]

Přečíst celý článek
3. 11. 2021
Skupinové oznamovací systémy Evropské komisi nestačí

Řada globálních i významných národních firem již má své centralizované systémy pro oznamování v rámci celé skupiny a spoléhala na to, že s tímto globálním řešením vystačí i po 17. prosinci 2021. Evropská komise však tuto interpretaci jednoznačně odmítla. Skupinový oznamovací systém nestačí Myšlenku centralizovaného oznamovacího systému odmítla Evropská komise v rámci svého výkladového stanoviska reagujícího na společný […]

Přečíst celý článek
17. 10. 2021
Whistleblowing - největší compliance novinka od GDPR přichází. Jste připraveni?

Dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, by měly firmy a veřejné instituce povinně do konce března 2022 zavést vnitřní oznamovací systém, který v rámci organizace umožní lidem upozorňovat na poškozování veřejných zájmů nebo neetické či protiprávní jednání. Zajistit bezpečnou atmosféru, kde se lidé nebojí použít svůj hlas, tak bude pro mnohé firmy a organizace v následujících měsících velkou […]

Přečíst celý článek
17. 10. 2021
Mluvte se svými whistleblowery dříve, než se z jejich příběhů stanou bestsellery

Poznáte, co mají lidé na obrázku společného? Jsou to whistlebloweři, tedy ti, kteří zveřejnili informace o podvodném jednání svého zaměstnavatele. A jejich oznámení pohnula dějinami. Sherron Watkins objevila účetní podvody a zajistila v roce 2002 dodnes jeden z nejvýznamnějších burzovních skandálů v rámci Spojených států - pád energetického gigantu Enron, který zničil i poradenskou firmu Arthur Andersen. Později v tomtéž roce Cynthia Cooper odhalila účetní […]

Přečíst celý článek
17. 10. 2021
Směrnice o whistleblowingu bude přímo účinná po 17. prosinci 2021

Před koncem roku uplyne lhůta pro přijetí českého zákona o whistleblowingu – s největší pravděpodobností marně. I přesto by se však stát, kraje, obce a jim podřízené organizace i firmy měli připravit na uplatňování pravidel evropské směrnice o whistleblowingu hned po 17. prosinci 2021. Tento výklad potvrdilo Ministerstvo spravedlnosti ČR, které ve svém metodologickém pokynu z […]

Přečíst celý článek
11. 11. 2021
FairWhistle - kompletní řešení whistleblowingu

Podle evropské směrnice o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, by měly firmy a veřejné instituce zavést vnitřní oznamovací systém, který v rámci organizace umožní lidem upozorňovat na poškozování veřejných zájmů nebo neetické či protiprávní jednání. Česká republika termín 17. 12. 2021 pro implementaci směrnice nestihne. Přesto však není na co čekat. Pro kraje, obce a všechny státní a veřejné […]

Přečíst celý článek
25. 10. 2021
Whistleblowing a GDPR

Zavedení a užívání etické linky určené pro oznamování protiprávního jednání uvnitř organizace bude nevyhnutelně zahrnovat zpracování osobních údajů. Proto každá společnost zavádějící ať už dobrovolně nebo povinně whistleblowing bude muset toto zpracování zohlednit také ve své interní[1] a externí[2] dokumentaci upravující nakládání s osobními údaji. Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva předpokládá, že zpracování […]

Přečíst celý článek

Proč zavést
 whistleblowing řešení? 

Ochráníte svou reputaci
Minimalizujete riziko poškození reputace, když motivujete oznamovatele oznamovat interně namísto veřejně nebo do médií.
Předcházíte finančním škodám  
Dozvídáte-li se problémy včas, dříve, než eskalují do veřejného prostoru, můžete je vyřešit levněji, rychleji a předejít tak dalším škodám. 
Splníte zákonnou povinnost
Odřídíte nová compliance rizika a předejdete sankcím za nesplnění zákonných povinností i výdajům na právní zastupování.
Posílíte  svou důvěryhodnost
Dáváte signál svým stakeholderům o hodnotách vaší společnosti a preventivních opatření k zamezení nežádoucího chování.
Předcházíte trestní odpovědnosti právnických osob
Dle metodiky NSZ správným vedením etické linky přispíváte ke splnění podmínek vyvinění z TOPO.
Vybrat řešení

Je Vaše organizace
připravena?

Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.
FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu