Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

O Fairwhistle

Jsme tu pro soukromé
i veřejné organizace

Přinášíme kompletní řešení whistleblowingu na klíč.
Postaráme se o nastavení a zavedení celého ekosystému etické linky a řešení oznámení a také o implementaci technické platformy pro oznamování a evidenci případů. 
Jsme připraveni zabezpečovat další provoz systému a faktické řešení oznámení.

Whistleblowing pro soukromé i veřejné organizace

Přinášíme důvěryhodné,
nestranné a bezpečné řešení

Schéma whistleblowing řešení FairWhistle
Naším cílem je vytvoření plně důvěryhodného, nestranného a bezpečného řešení z pohledu oznamovatele. Máme zájem o oznamovatele, kterým záleží na jejich organizaci a chtějí v ní něco zlepšit, ne ji poškodit. Právě takové oznamovatele má naše řešení chránit.
Etické jednání, moderní technologie, ochrana organizace i oznamovatele, budování značky a dobré pověsti

Garantujeme profesionalitu
služeb i technologií

Havel & Partners
Tým odborníků pro implementaci i řešení oznámení

Využijte profesionalitu a zkušenosti advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Začleníme FairWhistle jako účinný nástroj prevence a detekce nelegálního jednání do celkového rámce compliance v rámci organizace.
Více informací
 • Tým odborníků v oblasti compliance, pracovního a trestního práva
 • Implementace metodiky Nejvyššího státního zastupitelství pro posuzování trestní odpovědnosti právnických osob
 • Naplnění požadavků příslušných ISO norem (37001, 37301)
 • Asistence s vyšetřováním oznámených skutečností a rozhodováním o přijetí následných opatření
 • Zastupování před soudy, správními orgány a orgány činnými v trestním řízení

Více o našich zkušenostech

FairData Professionals
Důvěryhodný příjemce oznámení

Nestrannost FairData Professionals, sesterské společnosti HAVEL & PARTNERS, nám umožňuje nabídnout Vám výkon funkce příslušné osoby, nezávisle na vaší organizaci a profesionálně.
Více informací
 • Zajištění provozu systému whistleblowingu
 • Podpora interní komunikace, školení zúčastněných osob, sledování legislativního vývoje a praxe
 • Předběžný screening oznámení
 • Profesionální a včasná komunikace s oznamovateli
 • Komunikace s řešiteli v rámci organizace
 • Odborníci k dispozici 24/7
FairWhistle
Bezpečná technologická řešení

Naše moderní technologická řešení pro písemnou komunikaci s oznamovateli přinášíme se spolehlivými partnery tak, abychom zajistili 100% bezpečné prostředí pro oznamovatele.
Více informací
 • Splňují veškeré bezpečnostní požadavky včetně certifikace ISO 27001 (systém řízení bezpečnosti informací)
 • Přístupné z počítače, mobilu i tabletu
 • Prostředí uzpůsobeno pro vaši organizaci (loga, texty),
 • Lze nastavit přístupová práva i jazykové mutace pro zahraniční pobočky,
 • Umožňují dvoufaktorové ověření,
 • Poskytují auditní záznam o aktivitách v systému.
Vybrat řešení

FairWhistle team

Náš tým má dlouholeté zkušenosti s vedením etických linek i s vyšetřováním incidentů pro klienty, zejména mezinárodní, kteří již své linky zavedli. Naši nejlepší odborníci pokrývají všechny oblasti, kterých se whistleblowing týká: compliance a regulace, pracovní právo, osobní údaje včetně GDPR, trestní právo včetně TOPO, vyšetřování incidentů, smluvní právo a řešení smluvní dokumentace, veřejný sektor, bezpečnost informací i evropské právo
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.
partner
Robert spojuje náš tým FairWhistle dohromady. Stará se o výběr našich technologických partnerů, dohlíží, abychom nabízeli nejlepší služby a přichází s novými nápady.
Mgr. Richard Otevřel
Mgr. Richard Otevřel
counsel
Richard řídí FairData Professionals, sesterskou společnost Havel & Partners, a jako uznávaný odborník na ochranu osobních údajů dohlíží, aby každá implementace naší etické linky a pravidel pro vyšetřování byla v souladu s GDPR.
JUDr. Petra Sochorová Ph.D.
JUDr. Petra Sochorová Ph.D.
counsel
Petra řeší pracovněprávní aspekty spojené s řízením etické linky včetně vyšetřování, se kterým má rozsáhlé zkušenosti díky spolupráci s řadou zejména mezinárodních společností.
Mgr. Michal Smrček
Mgr. Michal Smrček
counsel
Michal řídí naše compliance projekty zejména ve finančních institucích, včetně těch, které se týkají vedení etických linek.
Zobrazit celý tým
Nespurkova_Katerina
Mgr. Kateřina Nešpůrková
business development & partnerships director
Katka se stará o naše partnery poskytující technologie, aby se jim s námi dobře spolupracovalo a aby si naši klienti mohli vyzkoušet ta nejlepší technologická řešení dostupná na evropském trhu za výhodných podmínek.
Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M.
Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M.
vedoucí advokát 
Jaroslav je dlouholetý profesionál v oblasti compliance, osobních údajů a odborník na evropské právo, který si poradí i s těmi nejsložitějšími implementacemi etických linek včetně návaznosti na ISO 37301 nebo ISO 37001.
Mgr. Petr Bratský, LL.M.
Mgr. Petr Bratský, LL.M.
advokát 
Petr je znalec evropského práva a hlídá, že naše implementace je plně v souladu se směrnicí EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Mgr. Bc. Libor Novák
Mgr. Bc. Libor Novák
advokátní koncipient 
Libor je odborníkem na etické linky ve veřejném sektoru, jehož specifika dobře zná díky svému dlouholetému působení ve státní organizaci v oblasti dopravy.

Přejete si prezentaci našeho řešení
či více informací?

Ozvěte se nám.

Je Vaše organizace
připravena?

Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.

Aktuálně ze světa
whistleblowingu

FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu