Směrnice EU o whistleblowingu má být implementována do 17. prosince 2021. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

Whistleblowing jako součást ISO norem

12.06.2021

Pokud chcete ve vaší organizaci zavést skutečně efektivní vnitřní oznamovací systém v souladu s mezinárodními standardy a dostupnou best practice a tuto skutečnost transparentně signalizovat vašim obchodním partnerům, zákazníkům nebo státním orgánům, porozhlédněte se po ISO normách v oblasti compliance management systems (CMS).

Mezinárodní skupina odborníků spolupracuje od roku 2018 na vůbec prvním globálním standardu, který bude plně věnovaný whistleblowingu (ISO 37002 Whistleblowing management systems – Guidelines). Půjde o průvodce, jak efektivně nastavit a vést interní oznamovací systém v organizaci jako účinnou prevenci a řešení protiprávních jednání ve společnosti založený na principech důvěry, nestrannosti a ochrany. Doporučení jsou obecné povahy použitelné na všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, předmět podnikání nebo bez ohledu na to, zda jde o organizace soukromé, veřejné nebo neziskové. Standardy jsou použitelné ať už organizace zavádí whistleblowing samostatně nebo jako součást širšího compliance management systems (CMS). Vydání této ISO normy očekáváme ještě v letošním roce, kdy se připojí ke stávajícím ISO normám v oblasti firemní compliance. Půjde však pouze o tzv. guidelines, tj. normu obecnější povahy, která obsahuje jednotlivá doporučení, ale neumožňuje certifikaci. Pokud byste chtěli získat certifikaci na váš oznamovací systém, zaveďte jej jako součást jiných certifikovatelných compliance management norem.

Z této skupiny je dnes hodně diskutovaná především norma ISO 37001 Anti-bribery management systems, která přináší ochranu před korupčním jednáním a zavádí systémy protikorupčního managementu. Tato již certifikovatelná norma v sobě zahrnuje mimo jiné i implementaci systému pro včasné zjišťování a řešení podezření na protikorupční jednání uvnitř organizace, tedy takový whistleblowing s omezenějším předmětem oznamovaných skutečností.  

Za zmínku rovněž stojí norma ISO 37301 Complinace management systems – Requirements with guidance for use, která nahradila mezinárodní standard ISO 19600:2014 Compliance management systems z roku 2014, z kterého obsahově vychází. Základním rozdílem mezi oběma normami je to, že ISO 37301 je normou typu A, tedy normou, jejíž implementaci již lze certifikovat.

V současné době, kdy vrcholí proces přejímání do národních právních řádů whistleblowing směrnice č. (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, bude ISO certifikace v této oblasti jasným signálem každé organizace, nejen vůči jejím obchodním partnerům a státním orgánům, že přijímá všechna nezbytná a dostupná opatření proti korupčním a jiným protiprávním jednáním ze strany svých zaměstnanců a dalších osob. Proces certifikace spočívá v komplexním auditu systému managementu organizace podle požadavků norem ISO. Pokud organizace úspěšně projde všemi kroky auditu a vyřeší všechny případné nesrovnalosti zjištěné během procesu posuzování, vydá posuzující subjekt certifikát, že systém správy organizace je v souladu s požadavky ISO norem.

Další nezanedbatelnou výhodou je to, že správné nastavení adekvátních a funkčních opatření uvnitř organizace, včetně např. implementace ISO norem a jejich provázání s požadavky jiných právní předpisů, poskytuje organizaci výhodnější pozici při případném řešení její trestní odpovědnosti za protiprávní činnost jejích zaměstnanců. Tuto skutečnost nedávno zdůraznily i pokyny Nejvyššího státního zastupitelství v oblasti exkulpace (vyvinění) trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Autoři: Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M., Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.

Prozkoumejte naše řešení whistleblowingu

Špičkové právní poradenství, moderní technologie a praktická zkušenost s řízením rizik. 
Vhodné pro soukromé i veřejné organizace.
Vyberte své řešení:

Standard

Rychlé balíčkové řešení
Více informací

Individual

Na míru vaší organizaci
Více informací
Více o FairWhistle

Dále vás může zajímat...

Je Vaše organizace
připravena?

Směrnice EU o whistleblowingu má být implementována do 17. prosince 2021. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.
FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu