Směrnice EU o whistleblowingu má být implementována do 17. prosince 2021. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

Novinky ze světa whistleblowingu

13. 7. 2021
Jaké oznamovací kanály zavést ve vaší organizaci?

Zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby povinné osoby umožnily oznamovatelům (tj. především zaměstnancům, OSVČ, ale i smluvním partnerům jako např. dodavatelům), učinit v rámci své organizace oznámení písemně, ústně a na žádost i osobně. Dále zákon požaduje, aby obsah oznámení a totožnost oznamovatele znala pouze tzv. příslušná osoba, tj.  za tímto účelem jmenovaný firemní ombudsman. Jaké […]

Přečíst celý článek
24. 6. 2021
Webové platformy

Digitalizace pronikla i do oblasti oznamování protiprávního nebo neetického jednání – whistleblowingu. Na trhu je k dispozici řada technologických řešení – webových platforem – které mohou sloužit organizacím jako efektivní písemný oznamovací kanál. Vzhledem k tomu, že řada těchto platforem má i další užitečné funkce, jsou v této době považovány za best practice nástroj pro whistleblowing. Mezi největší […]

Přečíst celý článek
12. 6. 2021
Whistleblowing jako součást ISO norem

Pokud chcete ve vaší organizaci zavést skutečně efektivní vnitřní oznamovací systém v souladu s mezinárodními standardy a dostupnou best practice a tuto skutečnost transparentně signalizovat vašim obchodním partnerům, zákazníkům nebo státním orgánům, porozhlédněte se po ISO normách v oblasti compliance management systems (CMS). Mezinárodní skupina odborníků spolupracuje od roku 2018 na vůbec prvním globálním standardu, který bude plně […]

Přečíst celý článek
5. 6. 2021
Whistleblowing- test důvěry vašich zaměstnanců

Firemní kultura založená na vysokých etických standardech je cílem mnoha organizací. Vytvořit bezpečnou atmosféru, kde se lidé nebojí použít svůj hlas, se stává čím dál větší prioritou a mnozí mají pocit, že to dokázali. Nová právní úprava zavádějící povinný whistleblowing do řady organizací může být pomyslnou zkouškou ohněm, zda se jim to skutečně podařilo. Whistleblowing […]

Přečíst celý článek

Proč zavést
 whistleblowing řešení? 

Ochráníte svou reputaci
Minimalizujete riziko poškození reputace, když motivujete oznamovatele oznamovat interně namísto veřejně nebo do médií.
Předcházíte finančním škodám  
Dozvídáte-li se problémy včas, dříve, než eskalují do veřejného prostoru, můžete je vyřešit levněji, rychleji a předejít tak dalším škodám. 
Splníte zákonnou povinnost
Odřídíte nová compliance rizika a předejdete sankcím za nesplnění zákonných povinností i výdajům na právní zastupování.
Posílíte  svou důvěryhodnost
Dáváte signál svým stakeholderům o hodnotách vaší společnosti a preventivních opatření k zamezení nežádoucího chování.
Předcházíte trestní odpovědnosti právnických osob
Dle metodiky NSZ správným vedením etické linky přispíváte ke splnění podmínek vyvinění z TOPO.
Vybrat řešení

Je Vaše organizace
připravena?

Směrnice EU o whistleblowingu má být implementována do 17. prosince 2021. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.
FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu